Kostka brukowa Jaworzno Piotr Bartosik – opinie

Firma OBIK Pan Piotr Bartosik opinia:

Prace nie zostały wykonane terminowo. Pan Bartosik opuścił plac budowy bez podania przyczyn i nie dokończył zakresu usług wskazanego w umowie. Prace zostały wykonane do tego czasu jedynie w około 35 %.
Wykonawca nie respektował ustaleń i warunków umowy.
Nie dokonał również rozliczenia pobranej zaliczki na zakup materiału.
Mając na względzie moje powyżej wskazane doświadczenia odradzam współpracę z firmą „OBIK” .
Moja, powyżej wskazana – własna opinia, bazuje na doświadczeniu i bezpośredniej współpracy z Panem Piotrem Bartosik oraz jego firmą.
Aktualnie podjąłem kroki prawne w celu wyegzekwowania postanowień zawartej umowy i rozliczenia niezrealizowanych prac.

Reklamy